Torekovs historia

OBS! Ändrat datum. Guideturen äger rum måndagen den 15 augusti.